Skip to content

Onze aanpak voor werving voor de zorg in Europa

Kiest u voor werving van zorgpersoneel in Europa volgens de bewezen aanpak van Back To Care? Dan kiest u voor nauwe samenwerking tussen uw zorgorganisatie en onze specialisten. Alleen zo kan de werving van buitenlandse verpleegkundigen, verzorgenden of ander zorgpersoneel een succesvolle en duurzame oplossing worden.

rolstoel_btc

8 stappen naar buitenlandse verpleegkundigen of verzorgenden

De afgelopen jaren ontwikkelde Back To Care een eigen unieke aanpak. Deze telt 8 concrete stappen voor werving voor de zorg in Europa mét zorgvuldige begeleiding. Als eerste kennismaking ziet u hier alvast 8 belangrijke stappen.

stap 1

Goed gesprek buiten de deur

We gaan als partners aan de slag en wij begeleiden het hele proces van begin tot eind. Een goede voorspoedige aanpak begint met een goed gesprek met alle externe stakeholders in Nederland, waaronder de gemeente(n) en woningcorporaties. Dit zorgt voor bewustwording van de urgentie van het personeelstekort binnen en buiten de organisatie. Dat bewustzijn is  nodig voor het creëren van draagvlak vooraf en om afspraken te kunnen maken over huisvesting en integratie.

stap 2

Verzamelen behoeften en informatie

Wij inventariseren uw exacte behoefte en wat daarvoor nodig is. Zoekt u vooral buitenlandse verpleegkundigen of juist buitenlandse verzorgenden? Ook verzamelen wij al informatie voor de werving in Spanje. Dat gaat verder dan uw vacatures. Goede presentatie van uw zorgorganisatie en de woon- en leefomgeving is bijvoorbeeld belangrijk. Maar dat moet wel realistisch en authentiek gebeuren. Een standaard ‘promotiefilm’ is meestal niet geschikt.

stap 3

Kleine groep: zorgvuldigheid voorop!

De voorbereidingen voor werving van de eerste groep beginnen. We starten altijd met kleine groepen van maximaal 10 tot 15 zorgmedewerkers. Dit zorgt voor een goede start, draagvlak én een blauwdruk voor uw aanpak. Deze ‘best practice’ is een eerste belangrijke stap in het oplossen van het personeelstekort in uw organisatie. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Bijvoorbeeld door te zorgen voor gegarandeerde arbeidsvoorwaarden (werkuren) van uw buitenlandse verzorgenden of verpleegkundigen.

stap 4

Voorbereiden organisatie en omgeving

Samen bereiden we uw organisatie (medewerkers en cliënten) en de (woon)omgeving voor op de komst van de nieuwe collega’s en buurtbewoners. Wij adviseren hierbij vanuit onze ervaringen. Wij blijven ook betrokken bij dit proces en het regelwerk dat nodig is. Wij begeleiden de emigratie, het hartelijke ontvangst binnen uw organisatie en zorgen ook voor praktische zaken zoals de eerste boodschappen of nieuwe fietsen. Die relatief ‘kleine dingen’ maken een groot verschil. Dat blijkt iedere keer opnieuw.

stap 5

Ondersteun de permanente emigratie

Buitenlandse verpleegkundigen en ander zorgpersoneel van Back To Care kiezen voor permanente vestiging in Nederland. Emigreren is voor hen een flinke stap, met veel regelwerk zoals huisvesting, verzekeringen en zorgen voor gegarandeerde inkomsten. Dit vereist al in Spanje goede communicatie zodat er voldoende zekerheid vooraf wordt geven. Ook die ondersteuning bereiden we samen tijdig voor. In Nederland zorgen we voor begeleiding door buddy’s (in werk & sociaal) en – indien nodig – vervolg van de Nederlandse lessen die al in Spanje starten.

stap 6

Personeel werven & opleiden in Spanje

De werving door onze recruiters in Spanje begint en duurt ongeveer 7 weken. Aansluitend start direct het opleidingstraject (16 weken) van het buitenlands zorgpersoneel. De nieuwe medewerkers verblijven fulltime op het Taleninstituut in Spanje (met kost en inwoning). Daar leren zij over de Nederlandse taal, cultuur en uw werkmethodiek. Zo komen nieuwe zorgmedewerkers goed voorbereid naar Nederland.

stap 7

Bewuste en gesteunde keuze

In Spanje letten wij sterk op de thuissituatie van kandidaten. In de Spaanse gemeenschapscultuur is het belangrijk dat de familie achter de emigratiekeuze staat. Zo zorgen wij voor een bewuste keuze van zorgpersoneel met support van het thuisfront. Cruciaal voor succesvolle emigratie en integratie van Spaanse verpleegkundigen, verzorgenden en ander zorgpersoneel.

stap 8

Aankomst en verder!

De nieuwe zorgmedewerkers komen aan in Nederland. Nu begint het pas echt! Ook dan blijven we samen zorgen voor goede begeleiding en integratie op de werkplek en in de woonomgeving. De totale aanpak van Back To Care telt daarom 60 stappen waar wij uw organisatie en de nieuwe medewerkers bij helpen.

Nieuwsgierig of we wat voor uw organisatie kunnen betekenen?

hand_mci

Benieuwd naar alle kritische succesfactoren?

De kritische succesfactoren van Back To Care zijn belangrijke succesvoorwaarden voor werving van personeel voor de zorg in Europa (en Spanje). Bent u benieuwd naar alle kritische succesfactoren? Wij bespreken ze graag met u. Stuur vrijblijvend een e-mail naar info@backtocare.nl en u hoort spoedig van ons.

Meer weten over onze aanpak?

Wilt u meer weten over de aanpak van Back To Care, actuele praktijkvoorbeelden of de nieuwste ontwikkelingen? Meld u dan gratis aan voor onze nieuwsbrief. Wij informeren u dan eens per kwartaal, alleen over de echt belangrijke ontwikkelingen.